Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Acest site este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Investeşte în oameni
Conţinutul acestui site nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.roActivități propuse și grupul țintă

Proiectul “Intreprinderi sociale pentru servicii integrate in domeniul dependentelor de substante”  a fost cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritara 6. “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1. “Dezvoltarea economiei sociale”, cod proiect: POSDRU/168/6.1/S/144789. Acesta a beneficiat de un buget total de aproape 4,7 milioane de lei, din care asistența financiară nerambursabilă a fost de peste 4,6 milioane de lei.”

Proiectul “Intreprinderi sociale pentru servicii integrate in domeniul dependentelor de substante” a fost implementat in perioada 15.10.2014 – 15.12.2015, in regiunile Bucuresti-Ilfov, Sud-Est, Nord-Est si Centru si a avut ca obiectiv dezvoltarea a sase structuri de economie sociala, in vederea promovarii economiei sociale : clinici si centre rezidentiale cu servicii integrate destinate persoanelor cu probleme de dependenta de substante.

Proiectul s-a adresat grupurilor vulnerabile (femei in situatii de risc, persoane de etnie roma, familii cu peste 2 copii, familii monoparentale).

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de structuri de economie sociala, in vederea promovarii economiei sociale in randul grupurilor vulnerabile si a presupus urmatoarele activitati:

• infiintarea de 6 structuri ale economiei sociale pentru valorificarea fortei de munca locale: 2 centre rezidentiale de ingrijiri integrate, care vor oferi si cazare, si 4 clinici de ingrijiri integrate, menite sa ofere servicii de sprijin pentru persoanele dependente de substante
• oferirea de noi servicii si oportunitati persoanelor cu dificultati de integrare sau reintegrare pe piata muncii, crescandu-se oportunitatile de ocupare pentru persoane de etnie roma, pentru persoanele cu dizabilitati, dar si pentru alte grupuri vulnerabile expuse riscului de excluziune sociala: cursuri antreprenoriale si TIC, informarea grupului tinta despre structurile de economie sociala si crearea de locuri de munca pentru 28 de persoane vulnerabile
• dezvoltarea de competente pentru profesionistii din domeniul incluziunii sociale
• realizarea unei cercetari sociologice
• mediatizarea si asigurarea vizibilitatii rolului economiei sociale in sprijinirea grupurilor vulnerabile prin conferinte si articole de presa, campanii online, evenimente regionale de promovare a economiei sociale.

Unul dintre cele mai importante obiective ale proiectului a fost asigurarea sustenabilitatii structurilor de economie sociala, mai exact mentinerea locurilor de munca create si a activitatii intreprinderilor sociale asa cum au fost ele stabilite, pentru cel putin inca jumatate de an dupa incheierea proiectului, perioada care s-a incheiat in iunie 2016.